Přeskočit na obsah

Skryté provize pojišťovacích makléřů neobhájil ani MT Legal

Štítky:

Ani právníci z kanceláře MT Legal neobhájili před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže skryté provize pro pojišťovací makléře. Popravdě řečeno, trochu jsem nechápal, proč se o to vůbec pokoušeli. Chtít po pojišťovnách, aby si do nabídek započítaly provize pro makléře, kterého si najal sám zadavatel, je sice fajn myšlenka, ale minimálně byste jim měli říct, kolik peněz nebo procent to bude. A to už se Galerii hlavního města Prahy a jejímu advokátovi Tomášovi Machurkovi nechtělo. Upozornili jsme je na to po dobrém ještě v průběhu soutěže. Bohužel si nenechali říct. Po půlročním zdržení nevyhnutelně došlo na zrušení celé soutěže.

Podle úřadu jednal zadavatel v rozporu se zákonem o veřejných zakázkách, když v podmínkách zadání nevyčíslil výši provize, kterou bude vybraná pojišťovna povinna hradit pojišťovacímu makléři zadavatele. Úřad dospěl k závěru, že pokud zadavatel neposkytl dodavatelům informace o výši provize jeho pojišťovacího makléře, způsobil, že zadávací dokumentace byla v dané části zcela neurčitá. Ztotožnil se tak s názorem našeho klienta, že uchazeči neměli dostatečně podrobné informace k připravě nabídek, zejména pak ke zpracování svých nabídkových cen. Vzhledem k tomu, že na veřejnou zakázku nebyla dosud uzavřena smlouva, úřad zadávací řízení zrušil a zadavateli uložil uhradit náklady řízení v paušální částce 30 tisíc korun.

Z rozhodnutí ÚOHS dále vyplývá:

  • Pokud budou zadavatelé ve veřejných zakázkách na pojištění požadovat, aby odměnu (provizi) jejich pojišťovacím makléřům hradily vítězné pojišťovny, budou muset v zadávacích podmínkách uvést konkrétní výši této provize. Dojde tak ke zveřejnění plateb mezi pojišťovnami a makléři, které až dosud probíhaly zcela netransparentně.
  • Rozhodnutí přispěje i ke snazší identifikaci nevyhlášených veřejných zakázek na služby pojišťovacího makléře. V současné době totiž řada zadavatelů tyto zakázky vůbec nevyhlašuje a odvolává se na to, že služby pojišťovacího makléře jsou poskytovány zdarma. Tito zadavatelé přitom zcela opomíjejí fakt, že pojišťovací makléř je za své služby pro zadavatele odměňován prostřednictvím pojišťovny, které zadavatel hradí pojistné. Jedná se tedy o veřejné zakázky podle zákona.

Nám nezbývá než pogratulovat firmě Aon, která spolu s naším sdružením vynakládá nemalé úsilí na to, aby poukázala na neférové a netransparentní praktiky v českém pojišťovacím rybníčku.

Rozhodnutí ze dne 16.5.2012 je zatím nepravomocné a lze proti němu podat opravný prostředek nabylo právní moci dne 5.6.2012.

Podobný osud nedávno potkal Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně. Rozhodnutí v jejím případě nabylo právní moci též.

Dokumenty:

Rozhodnutí ÚOHS č.j. S565 / 2011

Přihlaste se k odběru článků. Jednou za čas pošleme výběr těch nejzajímavějších.

sdílejte článek
Tomáš Pfeffer

Tomáš Pfeffer

Působí v týmu INDOC od roku 2002 jako zakládající partner. Problematice veřejných zakázek se věnuje od začátku působnosti prvního českého zákona o veřejných zakázkách. Na starosti má především taktiku, argumentaci a strategii postupu v jednotlivých kauzách našich klientů. Rovněž vyniká v nekonvenčním myšlení, nazývání věcí pravými jmény a setrvalém odporu vůči zaběhnutým nepořádkům. Klienti s ním často řeší svůj přístup na trh veřejných zakázek a byznys development jednotlivých obchodních příležitostí.