Přeskočit na obsah

V nabídkách se může lhát. Ale jen trochu, prolomil ÚOHS další tabu veřejných zakázek

Zákaz účasti ve veřejných zakázkách je nejobávanějším trestem, který si mohou dodavatelé u ÚOHS vykoledovat. K zápisu na blacklist vede jediný prohřešek – lhaní o kvalifikaci firmy. Nejčastěji jde o různé „vylepšování“ referencí o předchozích zakázkách. I tady už stihla zapracovat kreativita úředníků antimonopolního úřadu. V nedávné kauze prostě a jednoduše odpočetli vylhané reference od těch zbývajících, a protože správných bylo stále ještě dost, provinilému dodavateli kvalifikace vyšla a na blacklist zapsán nebyl. Nakonec dokonce zakázku získal. Sci-fi? Nikoliv. Šlo o loňskou rekonstrukci historické budovy Národního muzea. INDOC v soutěži zastupoval dodavatele, který se cinklými referencemi konkurentů cítil poškozen.

Během soutěže jsme zjistili, že několik uchazečů deklaruje referenční zakázky na restaurátorskou činnost s uvedením nepravdivých parametrů. Obrátili jsme se proto na ÚOHS. Ten zahájil správní řízení s několika firmami, které byly sdružené v různých uskupeních a shodně v soutěži použily „vylepšené“ reference stejného subdodavatele PRACOM. Orgán dohledu však nakonec šetření zastavil. Došel totiž k závěru, že některé reference sice nebyly pravdivé, ale firmám v nabídkách zůstaly i další „správné“, které ke splnění kvalifikace stačí. Zakázku tak v pohodě získalo jedno ze sdružení, v jehož nabídce se objevily zmíněné reference.

Jestliže jsou však součástí nabídky dodavatele vedle „nepravdivých“ dokladů i další „pravdivé“ doklady a informace, kterými dodavatel požadovanou kvalifikaci prokázal, nelze konstatovat spáchání správního deliktu podle §120a odst. 1 písm. a) zákona dodavateli. Právě k této situaci došlo v šetřeném případě, neboť dodavatelé v nabídce předložili k prokázání splnění předmětných kvalifikačních předpokladů vícero osvědčení o referenčních službách (z nichž část byla zpochybňována), přičemž součty hodnot referenčních služeb, u kterých byla prokazatelně ověřena jejich pravdivost, překračují minimální finanční hodnoty služeb stanovené zadavatelem k prokázání splnění příslušných kvalifikačních předpokladů. V uvedeném případě tak postačovalo, aby Úřad ověřil pravdivost předložených informací a dokladů do míry rovnající se minimálním požadavkům zadavatele. Pakliže Úřad postavil najisto, že dodavatelé předložili k prokázání splnění kvalifikace dostatek takových dokladů, kterými předmětné kvalifikační předpoklady prokázali, nelze jim prokázání kvalifikace v příslušných kvalifikačních kritériích jakkoliv upřít. V takovém případě pak není důvod posoudit kvalifikaci daného uchazeče jako nesplněnou, v důsledku čehož takové jednání dodavatele není způsobilé mít vliv na posouzení kvalifikace dodavatele a nelze tak ani konstatovat spáchání správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. a) zákona.

Můžete si prohlédnout i celý text Rozhodnutí ÚOHS sp. zn. S1000/2014.

Úřad tedy vyslal jasný signál: Lhát se může, ale všeho s mírou. Zákon o veřejných zakázkách trestá pouze nepravdivé údaje, jež mohly mít vliv na posouzení kvalifikace. Pokud tedy do nabídky zamícháte cinklé reference se skutečnými, zadavatel vás za ty vylhané nemůže a priori potrestat. Reference musí ověřit, a pokud vám zbude dost pravdivých, máte vyhráno. V případě vítězného sdružení firem na Národním muzeu doslova :)

Návrh nového zákona o veřejných zakázkách s blacklistem vůbec nepočítá.

Přihlaste se k odběru článků. Jednou za čas pošleme výběr těch nejzajímavějších.

sdílejte článek
Martin Kovařík

Martin Kovařík

Partnerem INDOC od roku 2002, ve veřejných zakázkách od roku 1997. Praxi zahájil ve státní správě, kde přezkoumával postupy zadavatelů veřejných zakázek. Také díky tomu se specializuje především na zadávací proces a obranu proti nepravostem ze strany zadavatelů. Krok za krokem provádí klienty úskalími jednotlivých tendrů tak, aby jejich nabídky měly co největší šanci na úspěch. Jeho doménou je argumentace, zejména tam, kde je nutné obhájit pozici klienta v zadávacím řízení. Absolvoval Stavební fakultu ČVUT v Praze.