Přeskočit na obsah

Antimonopolní úřad nechce poskytovat nepravomocná rozhodnutí. Má k tomu důvod?

Štítky:

Antimonopolní úřad setrvale odmítá poskytovat svá nepravomocná rozhodnutí, o která je žádán podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Vše nasvědčuje tomu, že svou povinnost požadované informace poskytnout odpovědní úředníci dobře znají, avšak z jakéhosi neznámého důvodu se jejímu splnění urputně brání.Vše přitom začalo úplně nevinně, jak se u podobných věcí stává. Úřad před několika měsíci v médiích informoval o vydání dvou svých rozhodnutí. Řešená problematika se zdála zajímavá a tak jsme se požádali o jejich poskytnutí podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Narazili jsme však na nečekaný odpor.

Úřad nejprve odmítl rozhodnutí poskytnout z důvodu, že se přece jedná o „novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí povinného subjektu“. Uvedl, že o věci bude ještě rozhodovat předseda úřadu (v obou případech byl proti rozhodnutí podán rozklad) a poskytnutí provostupňového rozhodnutí by tak mohlo ohrozit nestrannost a nezávislost rozhodovacího procesu. Odkázal se také na blíže neurčené zájmy účastníků správního řízení. Proti tomuto rozhodnutí jsme se odvolali.

Předseda úřadu v řízení o odvolání rozhodl, že úřad aplikoval zákon o svobodném přístupu k informacím nesprávně a nezákonně omezil práva žadatele. Rozhodnutí tak bylo zrušeno a věc vrácena úřadu k novému projednání.

ÚOHS Rozhodnutí předsedy Rafaje o rozkladu (kauza neposkytování informací)

Kdo by čekal, že rozhodnutí budou nyní již poskytnuta, bude zklamán. Úředníci věc znovu posoudili, dospěli však k překvapivému závěru. Poskytnutí rozhodnutí vylučuje zákon o veřejných zakázkách! Podle nich tento právní předpis obsahuje speciální úpravu, konkrétně se jedná o § 123 tohoto zákona, podle níž úřad průběžně uveřejňuje svá pravomocná rozhodnutí podle tohoto zákona na své internetové adrese. Z této věty a skutečnosti, že pokud úřad poskytne informaci podle zákona o svobodném přístupu k informacím, musí ji také zveřejnit, pak ředitel sekce předsedy úřadu JUDr. Petr Gajdušek, LL.M. dovodil následující závěr:

V případě poskytnutí shora uvedených nepravomocných rozhodnutí žadateli by tak došlo k jejich zveřejnění, ačkoliv to zákon o veřejných zakázkách neumožňuje.

ÚOHS Rozhodnutí Gajdušek o opětovném odmítnutí informací

Úřad ze své povinnosti zveřejňovat pravomocná rozhodnutí absurdně dovodil současný zákaz zveřejnit cokoliv jiného.

Nezbývá tedy, než se proti rozhodnutí znovu odvolat k předsedovi úřadu. Vzhledem k tomu, že úřad bohužel zcela ignoruje lhůty podle zákona o svobodném přístupu k informacím, je přitom dost dobře možné, že než bude o žádosti s konečnou platností rozhodnuto, bodou již obě rozhodnutí pravomocná a tedy snad i zveřejněna na webu úřadu.

Přihlaste se k odběru článků. Jednou za čas pošleme výběr těch nejzajímavějších.

sdílejte článek
Víťa Kukáková

Víťa Kukáková

Připojila se k INDOC v roce 2011. Předtím tři roky kontrolovala počínání zadavatelů na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. To ji předurčilo, aby se věnovala především správním řízením, která vedeme za naše klienty poškozené při zadávání zakázek. Víťa také pečuje o naše odborné znalosti. Průběžně analyzuje rozhodnutí ÚOHS a související judikaturu, a tak jsme stále v obraze, pokud jde o aktuální interpretaci práva veřejných zakázek. Vystudovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně.