Přeskočit na obsah

Antimonopolní úřad nechce poskytovat nepravomocná rozhodnutí. Má k tomu důvod?

Štítky:

Antimonopolní úřad setrvale odmítá poskytovat svá nepravomocná rozhodnutí, o která je žádán podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Vše nasvědčuje tomu, že svou povinnost požadované informace poskytnout odpovědní úředníci dobře znají, avšak z jakéhosi neznámého důvodu se jejímu splnění urputně brání.Vše přitom začalo úplně nevinně, jak se u podobných věcí stává. Úřad před několika měsíci v médiích informoval o vydání dvou svých rozhodnutí. Řešená problematika se zdála zajímavá a tak jsme se požádali o jejich poskytnutí podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Narazili jsme však na nečekaný odpor.

Úřad nejprve odmítl rozhodnutí poskytnout z důvodu, že se přece jedná o „novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí povinného subjektu“. Uvedl, že o věci bude ještě rozhodovat předseda úřadu (v obou případech byl proti rozhodnutí podán rozklad) a poskytnutí provostupňového rozhodnutí by tak mohlo ohrozit nestrannost a nezávislost rozhodovacího procesu. Odkázal se také na blíže neurčené zájmy účastníků správního řízení. Proti tomuto rozhodnutí jsme se odvolali.

Předseda úřadu v řízení o odvolání rozhodl, že úřad aplikoval zákon o svobodném přístupu k informacím nesprávně a nezákonně omezil práva žadatele. Rozhodnutí tak bylo zrušeno a věc vrácena úřadu k novému projednání.

ÚOHS Rozhodnutí předsedy Rafaje o rozkladu (kauza neposkytování informací)

Kdo by čekal, že rozhodnutí budou nyní již poskytnuta, bude zklamán. Úředníci věc znovu posoudili, dospěli však k překvapivému závěru. Poskytnutí rozhodnutí vylučuje zákon o veřejných zakázkách! Podle nich tento právní předpis obsahuje speciální úpravu, konkrétně se jedná o § 123 tohoto zákona, podle níž úřad průběžně uveřejňuje svá pravomocná rozhodnutí podle tohoto zákona na své internetové adrese. Z této věty a skutečnosti, že pokud úřad poskytne informaci podle zákona o svobodném přístupu k informacím, musí ji také zveřejnit, pak ředitel sekce předsedy úřadu JUDr. Petr Gajdušek, LL.M. dovodil následující závěr:

V případě poskytnutí shora uvedených nepravomocných rozhodnutí žadateli by tak došlo k jejich zveřejnění, ačkoliv to zákon o veřejných zakázkách neumožňuje.

ÚOHS Rozhodnutí Gajdušek o opětovném odmítnutí informací

Úřad ze své povinnosti zveřejňovat pravomocná rozhodnutí absurdně dovodil současný zákaz zveřejnit cokoliv jiného.

Nezbývá tedy, než se proti rozhodnutí znovu odvolat k předsedovi úřadu. Vzhledem k tomu, že úřad bohužel zcela ignoruje lhůty podle zákona o svobodném přístupu k informacím, je přitom dost dobře možné, že než bude o žádosti s konečnou platností rozhodnuto, bodou již obě rozhodnutí pravomocná a tedy snad i zveřejněna na webu úřadu.

close

Přihlaste se k odběru článků. Jednou za čas pošleme výběr těch nejzajímavějších.

sdílejte článek
nv-author-image

Víťa Kukáková

Připojila se k INDOC v roce 2011. Předtím tři roky kontrolovala počínání zadavatelů a zpracovávala rozhodnutí na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. To ji předurčilo, aby se věnovala především správním řízením, která vedeme za naše klienty poškozené při zadávání zakázek. Víťa také pečuje o naše odborné znalosti. Průběžně analyzuje rozhodnutí ÚOHS a související judikaturu, a tak jsme stále v obraze, pokud jde o aktuální interpretaci práva veřejných zakázek. Vystudovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně.