Přeskočit na obsah

Praha za osvětlení ulic nakonec opravdu ušetří! I když nechtěla.

Štítky:

Po čtyřech měsících dal dnes ÚOHS za pravdu naší stížnosti na nezákonný postup Hlavního města Prahy v miliardovém tendru na zajišťování veřejného osvětlení v Praze. Zadavatel nedodržel zákon o veřejných zakázkách, když neoprávněně z tendru vyřadil Sdružení pro veřejné osvětlení v čele s pražskou firmou ID Stavby group, které nabídlo nejnižší cenu. To mohlo ovlivnit výběr vítěze tendru. Pro podání a uplatnění stížnosti si vyřazený uchazeč vybral náš INDOC.

Co se vlastně stalo? Sdružení pro veřejné osvětlení splnilo ve své nabídce všechny požadavky zadavatele. Rovněž předložilo velmi příznivou, avšak reálnou cenu za provedení zakázky. Tento vývoj však zřejmě nezapadl do zadavatelem očekávaného scénáře. Začal proto nabídnutou cenu zpochybňovat.

Nejprve požadoval písemné zdůvodnění, pak si pozval uchazeče na hodnotící komisi. Tady se ho pokusil „zkoušet“ z podrobností, které nebyly požadovány v rámci předchozího zdůvodnění. Protože jsme byli na komisi s klientem, odmítli jsme jeho jménem na otázky odpovídat na místě a nabídli jsme zadavateli písemné vyjádření v rozumné lhůtě. Zadavatel však pokračoval v nastoupeném směru a klienta ze soutěže vyloučil. Antimonopolní úřad to dnes označil za netransparentní a vrátil zadávací řízení zpátky k posouzení nabídkových cen:

Bylo ze strany zadavatele nezbytné navrhovateli předem poskytnout podklady, s nimiž měl zadavatel v úmyslu nabídku navrhovatele konfrontovat. Zadavatel navrhovatele s citovanými podklady neseznámil ani následně, přestože navrhovatel deklaroval, že je připraven pokládané dotazy zodpovědět písemně. Zadavatel tuto možnost navrhovateli neposkytl, naopak navrhovatele z účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku vyloučil. Jednání zadavatele se tak stalo netransparentním.

Rozhodnutí antimonopolního úřadu rovněž Praze znemožní uzavřít smlouvu s uchazeči PREdistribuce a Pražská energetika, kteří se původně umístili jako druzí v pořadí. Praha se proti rozhodnutí může odvolat. S ohledem na jednoznačnost, se kterou ve věci ÚOHS rozhodl, však nelze očekávat obrat o 180°. O této kauze jsme již informovali zde, zde a taky zde.

ÚOHS rozhodnutí osvětlení Praha

Přihlaste se k odběru článků. Jednou za čas pošleme výběr těch nejzajímavějších.

sdílejte článek
Martin Kovařík

Martin Kovařík

Partnerem INDOC od roku 2002, ve veřejných zakázkách od roku 1997. Praxi zahájil ve státní správě, kde přezkoumával postupy zadavatelů veřejných zakázek. Také díky tomu se specializuje především na zadávací proces a obranu proti nepravostem ze strany zadavatelů. Krok za krokem provádí klienty úskalími jednotlivých tendrů tak, aby jejich nabídky měly co největší šanci na úspěch. Jeho doménou je argumentace, zejména tam, kde je nutné obhájit pozici klienta v zadávacím řízení. Absolvoval Stavební fakultu ČVUT v Praze.