Přeskočit na obsah

Přehled změn v zákoně o veřejných zakázkách od 1. dubna 2012

Štítky:

V pátek 24. února 2012 byla ve sbírce zákonů zveřejněna novela zákona o veřejných zakázkách. Dostala číslo 55/2012 Sb. Novela vnese s účinností od 1. dubna 2012 do procesu zadávání veřejných zakázek řadu podstatných změn. Kromě jiného by měla přispět k větší tansparentnosti a omezit prostor pro korupci. K nejvýznamnějším bodům novely ZVZ patří:

 1. přísnější definice dotovaného zadavatele – kdo  zadává veřejnou zakázku hrazenou z více než 50% z veřejných prostředků nebo přesahují-li tyto prostředky 200 mil. Kč
 2. poloviční limity veřejných zakázek malého rozsahu  – 1 mil. Kč pro dodávky a služby, 3 mil. Kč pro stavební práce, od 1.1.2014 1 mil. Kč pro veškeré veřejné zakázky
 3. zavedeny významné veřejné zakázky – stát nad 300 mil. Kč, samospráva nad 50 mil. Kč – schvalování vládou / zastupitelstvem, delší lhůta pro podání nabídek, vyšší počet členů hodnotící komise
 4. zavedeny osoby se zvláštní způsobilostí – pracovněprávní vztah k zadavateli, vzdělávací program MMR – od 1.1.2014 povinné vyjadřování k zadávacím podmínkám nadlimitních zakázek a účast v hodnotících komisích
 5. poloviční limit pro zjednodušené podlimitní řízení na stavební práce – 10 mil. Kč
 6. povinné prodloužení lhůty pro podání nabídek při úpravě zadávacích podmínek
 7. možnost požadovat podání nabídek pouze v elektronické podobě
 8. povinné uveřejnění textové části zadávací dokumentace na profilu zadavatele od počátku zadávacího řízení
 9. zrušeny doklady k ekonomické a finanční způsobilosti – pouze čestné prohlášení dodavatele
 10. zákaz omezovat hospodářskou soutěž prostřednictvím požadavků na kvalifikaci
 11. zrušeny certifikáty řízení jakosti a ochrany životního prostředí jako samostatný technický kvalifikační předpoklad
 12. zrušeno omezení počtu zájemců v užším a jednacím řízení s uveřejněním (s výjimkou zakázek v oblasti obrany a bezpečnosti, nelze však losovat)
 13. otevírání obálek ihned po uplynutí lhůty po podání nabídek, sděluje se cena i další číselné údaje, které se budou hodnotit
 14. seznam hodnotitelů veřejných zakázek vedený MMR
 15. zákaz hodnotit bankovní záruky, smluvní pokuty, jiné zajištění plnění zakázky a platební podmínky
 16. povinné zrušení zadávacího řízení v případě podání nebo hodnocení jediné nabídky
 17. povinné předběžné oznámení všech veřejných zakázek s výjimkou zjednodušeného podlimitního řízení a některých případů jednacího řízení
 18. stěžovatel, který nepodal námitky, nemůže podat v téže věci podnět k ÚOHS
 19. kauce propadne také při zpětvzetí návrhu po vydání nepříznivého nepravomocného rozhodnutí ÚOHS
 20. dvojnásobné pokuty za správní delikty
 21. povinné uveřejňování smluv, skutečných cen veřejných zakázek a subdodavatelů nad 10% na profilu zadavatele
 22. povinné uveřejňování odůvodnění účelnosti veřejné zakázky, přiměřenosti kvalifikačních požadavků, obchodních a technických podmínek, hodnotících kritérií a způsobu hodnocení na profilu zadavatele

Úplné znění zákona o veřejných zakázkách platné od 1. dubna 2012 v pracovní verzi najdete zde.

Přihlaste se k odběru článků. Jednou za čas pošleme výběr těch nejzajímavějších.

sdílejte článek
Martin Kovařík

Martin Kovařík

Partnerem INDOC od roku 2002, ve veřejných zakázkách od roku 1997. Praxi zahájil ve státní správě, kde přezkoumával postupy zadavatelů veřejných zakázek. Také díky tomu se specializuje především na zadávací proces a obranu proti nepravostem ze strany zadavatelů. Krok za krokem provádí klienty úskalími jednotlivých tendrů tak, aby jejich nabídky měly co největší šanci na úspěch. Jeho doménou je argumentace, zejména tam, kde je nutné obhájit pozici klienta v zadávacím řízení. Absolvoval Stavební fakultu ČVUT v Praze.