Přeskočit na obsah

Olomoucký kraj chtěl služby pojišťovacího makléře za 0,04%

Štítky:

Veřejné zakázky na pojišťovací makléře se i v roce 2011 téměř nevyhlašovaly a zadavatelé se tak často dopouštěli porušení zákona o veřejných zakázkách. Jedním z mála zadavatelů, kteří se v loňském roce pokusili o transparentní výběr pojišťovacího makléře, byl Olomoucký kraj. I tato veřejná zakázka však nakonec skončila u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Okolnosti případu nasvědčují tomu, že v průběhu zadávacího řízení došlo na straně zadavatele, resp. jeho hodnotící komise, k závažnému porušení zákona o veřejných zakázkách. Kauzy si všiml i odborný web Opojištění.cz a věnoval jí článek Makléři neváhají nabídnout v zadávacím řízení absurdní cenu.

Do správního řízení jsme ji výjimečně neposlali my, ale předběhl nás jiný poškozený uchazeč. Napadl zejména okolnosti, za nichž došlo k výběru nejvhodnější nabídky společnosti SATUM CZECH s.r.o.

Zadavatel stanovil za účelem výběru nejvhodnější nabídky mimo jiné tato dílčí hodnotící kritéria:

  • výše smluvní odměny (procento z placeného pojistného s přesností na dvě desetinná místa) s vahou 50%,
  • doba nástupu k likvidaci škodní události na majetku, jestliže předpokládaná škoda je vyšší než 100 000,- Kč (v hodinách) s vahou 20%,
  • doba nástupu k likvidaci škodní události na majetku, jestliže předpokládaná škoda je nejvýše 100 000,- Kč (v hodinách) s vahou 10%.

Jak vyplývá ze zprávy o posouzení a hodnocení nabídek, kterou máme k dispozici, nabídla společnost SATUM CZECH s.r.o. ve výše uvedených dílčích hodnotících kritériích hodnoty, jejichž dodržení lze v praxi stěží považovat za možné a reálné. Uvedená společnost mimo jiné nabídla, že požadované služby bude provádět takřka zdarma, konkrétně za 0,04 % z pojistného. Provize vyplácené makléřům činí obvykle 5 % až 20 % z pojistného. Hodnotu 0,04 % je tak zřejmě nutné v souladu se zákonem o veřejných zakázkách označit za mimořádně nízkou nabídkovou cenu. U Olomouckého kraje jako zadavatele musí taková výše smluvní odměny nutně vyvolávat obavy, zda za ni bude možné plnění veřejné zakázky řádně a včas realizovat. Jak vyplývá ze zadávacích podmínek, předmětem veřejné zakázky je totiž celá řada časově i odborně velmi náročných činností, jejichž poskytování je spojeno s nemalými náklady na straně pojišťovacího makléře. Jako jedna z možností, proč se společnost SATUM CZECH s.r.o. rozhodla poskytovat zadavateli své služby prakticky bezúplatně, se nabízí i možný záměr naůčtovat platbu za poskytnuté služby pojistiteli Olomouckého kraje. Takový postup by však nebylo možné označit za transparentní a v souladu se zákonem o veřejných zakázkách.

Jako problematická se rovněž jeví nabídka SATUM CZECH nastoupit k likvidaci škodní události do 0,066 hodiny, tedy do 4 minut (!) poté, co jejímu odpovědnému pracovníkovi zadavatel odešle e-mail s informací, že ke škodní události došlo. SATUM CZECH s.r.o. přitom nerozlišuje, zda se bude jednat o škodní událost, jejíž předpokládaná hodnota bude nižší nebo vyšší než 100 000,- Kč. Takto krátkou dobu počítanou navíc nikoliv od doručení, ale již od odeslání informace o vzniku škodní události, by bylo možné stěží akceptovat i v situaci, že by se pracovník likvidace nacházel nepřetržitě přímo v místě, kde škodní událost nastala. Je třeba si rovněž uvědomit, že závazek nastoupit k likvidaci škody by měl platit bez výjimky po 24 hodin denně. Ze všech okolností případu se tedy jeví, že nabídnutá hodnota 4 minuty naplňuje definici zjevně nepřiměřené hodnoty a uchazeč SATUM CZECH s.r.o. měl tak v daných dílčích hodnotících kritériích obdržet nikoliv maximálně možný počet bodů, ale naopak nulový počet bodů. Postup zadavatele spočívající v přidělení nulového počtu bodů byl totiž výslovně uveden v zadávací dokumentaci pro případy, kdy uchazeči nabídnou zjevně nepřiměřené hodnoty. Zadavatel této možnosti však nevyužil.

Jednání zadavatele je o to více zarážející, že veřejnou zakázku nezadával sám, ale najal si k tomu odborného poradce – společnost GORDION, s.r.o. Jak se však ukazuje, ani přítomnost odborného zástupce nemusí vždy znamenat, že zadávací proces proběhne v souladu se zákonem.

Nyní tedy nezbývá než čekat, jaké stanovisko k postupu zadavatele zaujme Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Zatím se zdá, že i on má zásadní pochybnosti o zákonnosti postupu zadavatele, protože ve věci vydal předběžné opatření, kterým zadavateli zakázal uzavřít smlouvu na veřejnou zakázku do doby, než bude případ pravomocně rozhodnut.

Dokumenty:

Rozhodnutí o výběru nejvýhodnější nabídky (Pojišťovací makléř pro Olomoucký Kraj)

Přihlaste se k odběru článků. Jednou za čas pošleme výběr těch nejzajímavějších.

sdílejte článek
Víťa Kukáková

Víťa Kukáková

Připojila se k INDOC v roce 2011. Předtím tři roky kontrolovala počínání zadavatelů na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. To ji předurčilo, aby se věnovala především správním řízením, která vedeme za naše klienty poškozené při zadávání zakázek. Víťa také pečuje o naše odborné znalosti. Průběžně analyzuje rozhodnutí ÚOHS a související judikaturu, a tak jsme stále v obraze, pokud jde o aktuální interpretaci práva veřejných zakázek. Vystudovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně.