Přeskočit na obsah

Olomoucký kraj chtěl služby pojišťovacího makléře za 0,04%

Štítky:

Veřejné zakázky na pojišťovací makléře se i v roce 2011 téměř nevyhlašovaly a zadavatelé se tak často dopouštěli porušení zákona o veřejných zakázkách. Jedním z mála zadavatelů, kteří se v loňském roce pokusili o transparentní výběr pojišťovacího makléře, byl Olomoucký kraj. I tato veřejná zakázka však nakonec skončila u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Okolnosti případu nasvědčují tomu, že v průběhu zadávacího řízení došlo na straně zadavatele, resp. jeho hodnotící komise, k závažnému porušení zákona o veřejných zakázkách. Kauzy si všiml i odborný web Opojištění.cz a věnoval jí článek Makléři neváhají nabídnout v zadávacím řízení absurdní cenu.

Do správního řízení jsme ji výjimečně neposlali my, ale předběhl nás jiný poškozený uchazeč. Napadl zejména okolnosti, za nichž došlo k výběru nejvhodnější nabídky společnosti SATUM CZECH s.r.o.

Zadavatel stanovil za účelem výběru nejvhodnější nabídky mimo jiné tato dílčí hodnotící kritéria:

  • výše smluvní odměny (procento z placeného pojistného s přesností na dvě desetinná místa) s vahou 50%,
  • doba nástupu k likvidaci škodní události na majetku, jestliže předpokládaná škoda je vyšší než 100 000,- Kč (v hodinách) s vahou 20%,
  • doba nástupu k likvidaci škodní události na majetku, jestliže předpokládaná škoda je nejvýše 100 000,- Kč (v hodinách) s vahou 10%.

Jak vyplývá ze zprávy o posouzení a hodnocení nabídek, kterou máme k dispozici, nabídla společnost SATUM CZECH s.r.o. ve výše uvedených dílčích hodnotících kritériích hodnoty, jejichž dodržení lze v praxi stěží považovat za možné a reálné. Uvedená společnost mimo jiné nabídla, že požadované služby bude provádět takřka zdarma, konkrétně za 0,04 % z pojistného. Provize vyplácené makléřům činí obvykle 5 % až 20 % z pojistného. Hodnotu 0,04 % je tak zřejmě nutné v souladu se zákonem o veřejných zakázkách označit za mimořádně nízkou nabídkovou cenu. U Olomouckého kraje jako zadavatele musí taková výše smluvní odměny nutně vyvolávat obavy, zda za ni bude možné plnění veřejné zakázky řádně a včas realizovat. Jak vyplývá ze zadávacích podmínek, předmětem veřejné zakázky je totiž celá řada časově i odborně velmi náročných činností, jejichž poskytování je spojeno s nemalými náklady na straně pojišťovacího makléře. Jako jedna z možností, proč se společnost SATUM CZECH s.r.o. rozhodla poskytovat zadavateli své služby prakticky bezúplatně, se nabízí i možný záměr naůčtovat platbu za poskytnuté služby pojistiteli Olomouckého kraje. Takový postup by však nebylo možné označit za transparentní a v souladu se zákonem o veřejných zakázkách.

Jako problematická se rovněž jeví nabídka SATUM CZECH nastoupit k likvidaci škodní události do 0,066 hodiny, tedy do 4 minut (!) poté, co jejímu odpovědnému pracovníkovi zadavatel odešle e-mail s informací, že ke škodní události došlo. SATUM CZECH s.r.o. přitom nerozlišuje, zda se bude jednat o škodní událost, jejíž předpokládaná hodnota bude nižší nebo vyšší než 100 000,- Kč. Takto krátkou dobu počítanou navíc nikoliv od doručení, ale již od odeslání informace o vzniku škodní události, by bylo možné stěží akceptovat i v situaci, že by se pracovník likvidace nacházel nepřetržitě přímo v místě, kde škodní událost nastala. Je třeba si rovněž uvědomit, že závazek nastoupit k likvidaci škody by měl platit bez výjimky po 24 hodin denně. Ze všech okolností případu se tedy jeví, že nabídnutá hodnota 4 minuty naplňuje definici zjevně nepřiměřené hodnoty a uchazeč SATUM CZECH s.r.o. měl tak v daných dílčích hodnotících kritériích obdržet nikoliv maximálně možný počet bodů, ale naopak nulový počet bodů. Postup zadavatele spočívající v přidělení nulového počtu bodů byl totiž výslovně uveden v zadávací dokumentaci pro případy, kdy uchazeči nabídnou zjevně nepřiměřené hodnoty. Zadavatel této možnosti však nevyužil.

Jednání zadavatele je o to více zarážející, že veřejnou zakázku nezadával sám, ale najal si k tomu odborného poradce – společnost GORDION, s.r.o. Jak se však ukazuje, ani přítomnost odborného zástupce nemusí vždy znamenat, že zadávací proces proběhne v souladu se zákonem.

Nyní tedy nezbývá než čekat, jaké stanovisko k postupu zadavatele zaujme Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Zatím se zdá, že i on má zásadní pochybnosti o zákonnosti postupu zadavatele, protože ve věci vydal předběžné opatření, kterým zadavateli zakázal uzavřít smlouvu na veřejnou zakázku do doby, než bude případ pravomocně rozhodnut.

Dokumenty:

Rozhodnutí o výběru nejvýhodnější nabídky (Pojišťovací makléř pro Olomoucký Kraj)

close

Přihlaste se k odběru článků. Jednou za čas pošleme výběr těch nejzajímavějších.

sdílejte článek
nv-author-image

Víťa Kukáková

Připojila se k INDOC v roce 2011. Předtím tři roky kontrolovala počínání zadavatelů a zpracovávala rozhodnutí na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. To ji předurčilo, aby se věnovala především správním řízením, která vedeme za naše klienty poškozené při zadávání zakázek. Víťa také pečuje o naše odborné znalosti. Průběžně analyzuje rozhodnutí ÚOHS a související judikaturu, a tak jsme stále v obraze, pokud jde o aktuální interpretaci práva veřejných zakázek. Vystudovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně.