Přeskočit na obsah

ÚOHS odmítl spekulace Investiční a rozvojové Prahy 3

Investiční a rozvojová Praha 3, která spravuje majetek stejnojmenné městské části, vyhlásila soutěž na regeneraci stávajících objektů, vybudování nástaveb a přístavby včetně podzemní garáže v řádu 250 mil. Kč. Náš klient HOCHTIEF (ve sdružení s Energie-stavební a báňská a Subterra) podal nejlevnější nabídku a očekával, že bude pro plnění zakázky vybrán. Zadavatel však soutěž místo toho zrušil. Jako důvod uvedl, že podle jeho nového vedení jsou soutěžní podmínky diskriminační. Podali jsme stížnost k ÚOHS, který argumentaci zadavatele vedoucí k likvidaci nepohodlného tendru doslova rozsekal na kousky, a rozhodnutí o zrušení soutěže anuloval.

Nestává se často, že bychom chválili kvalitu rozhodování soutěžního úřadu. Avšak referentka Michaela Klenková se v tomto případě se spekulacemi zadavatele vypořádala opravdu se ctí. Zadavatel rozsáhle polemizoval především s kvalifikačními předpoklady, které sám dříve stanovil. Označoval je za diskriminační a znevýhodňující malé a střední firmy. Úřad vzal jeden argument zadavatele po druhém a v rozhodnutí je všechny vyvrátil. Ani náznakem nepřistoupil na fabulaci zadavatele, která podle všeho směřovala k jedinému cíli, a to zbavit se tendru, jehož předpokládaný výsledek zřejmě novému vedení Investiční a rozvojové Prahy 3 nekonvenoval. Úřad věc shrnul a uzavřel takto:

Úřad  shledal,  že  vzhledem  k druhu,  rozsahu  a  složitosti  veřejné  zakázky,  stanovené kvalifikační   předpoklady   nelze   pokládat   za   zjevně   nepřiměřené   (excesívní)   a   jejich vymezením tak v tomto případě nedošlo k porušení § 6 zákona, což zadavatel považoval za důvod pro zrušení zadávacího řízení na základě § 84 odst. 2 písm. e) zákona.

Pokud se nové vedení zadavatele rozhodlo prošetřovat důležité veřejné zakázky, mělo posečkat s výsledky tohoto průzkumu a až následně určit termín pro otevírání obálek, aby se vyvarovalo výše zmíněným spekulacím a domněnkám. Vzhledem  k tomu,  že  otevírání  obálek  proběhlo  dne  15.  10.  2012  a  již  o  týden  později 23. 10. 2012 zadavatel rozhodl o zrušení zadávacího řízení, nelze odepřít navrhovateli právo se domnívat, že bylo toto zadávací řízení zrušeno účelově právě kvůli jasnému výsledku, který byl  zřejmý  již  z protokolu  o otevírání obálek ze dne 15. 10. 2012, jelikož  jediným hodnotícím kritériem v tomto zadávacím řízení byla nabídková cena.

Co  se  tedy  údajné  diskriminace  dodavatelů  prostřednictvím  kvalifikačních  požadavků a způsobů  omezení  počtu  zájemců  týče,  Úřad  konstatuje,  že  vzhledem  k tomu,  že  tyto skutečnosti zmiňuje pouze a jedině zadavatel, a navíc až poté, co zjistil nabídkové ceny uchazečů a tedy pravděpodobný výsledek zadávacího řízení, nepovažuje následné výhrady zadavatele proti vlastním zadávacím podmínkám za „důvody zvláštního zřetele hodné“ pro zrušení zadávacího řízení.

Jak je vidět, úřad dokáže odvést kvalitní práci. Možná proto, že paní Klenkové nikdo neříkal, jak ji má dělat, ale prostě ji nechali pracovat. :) Zadavatel podle očekávání podal proti rozhodnutí rozklad. Věc je tedy v rukou předsedy úřadu a jeho rozkladové komise.

Rozhodnutí ÚOHS S63/2013

Přihlaste se k odběru článků. Jednou za čas pošleme výběr těch nejzajímavějších.

sdílejte článek
Martin Kovařík

Martin Kovařík

Partnerem INDOC od roku 2002, ve veřejných zakázkách od roku 1997. Praxi zahájil ve státní správě, kde přezkoumával postupy zadavatelů veřejných zakázek. Také díky tomu se specializuje především na zadávací proces a obranu proti nepravostem ze strany zadavatelů. Krok za krokem provádí klienty úskalími jednotlivých tendrů tak, aby jejich nabídky měly co největší šanci na úspěch. Jeho doménou je argumentace, zejména tam, kde je nutné obhájit pozici klienta v zadávacím řízení. Absolvoval Stavební fakultu ČVUT v Praze.