Přeskočit na obsah

Konec netransparentních elektronických aukcí?

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vyhověl našemu návrhu a zrušil elektronickou aukci ve veřejné zakázce Pevná telefonie Plzně a jeho organizací. Tu pro město organizovala společnost Gordion.

Konkrétně šlo o to, že uchazečům nebyla v průběhu aukce zobrazována aktuálně nejnižší celková cena, ale pouze nejnižší jednotkové ceny. Uchazeči tak nemohli předjímat, zda a při jakém snížení těchto dílčích cen se jejich nabídka umístí na prvním místě. V průběhu elektronické aukce docházelo opakovaně k situaci, kdy byla jako nejvýhodnější hodnocena nabídková cena uchazeče, který v daný okamžik nenabízel současně i nejnižší jednotkové ceny. V podstatě tak nebylo možné ovlivnit pořadí své nabídky.

Úřad se ztotožnil s námitkami našeho klienta a rozhodl, že postup zadavatele byl netransparentní a jako takový v rozporu se zákonem o veřejných zakázkách. V rozhodnutí konstatoval mimo jiné následující:

Je  povinností  zadavatele  stanovit  takové  podmínky  prodloužení  aukčního  kola,  aby  byli účastníci,  s ohledem  na  informace,  které  mají  v průběhu  elektronické  aukce k dispozici, schopni prodloužení aukčního kola ovlivnit. V šetřeném případě tomu tak nebylo a zadavatel tedy tím, že ve výzvě k účasti v elektronické aukci a následně v průběhu elektronické aukce neposkytl informaci o tom, že účastníci budou informováni o aktuální nejvýhodnější nabídce, postupoval v rozporu s ust. § 6 odst. 1 zákona.

Rozhodnutí S608/2012 GTS ca SITMP

Dlužno podotknout, že před uplatněním stížnosti jsme měli snahu vysvětlit vše zadavateli, aby mohl chybu napravit sám a vyhnul se nepříjemnému zdržení u antimonopolního úřadu. Moc nás neposlouchal a uvěřil Pavlovi Robkovi, který jej zuby nehty přesvědčoval o korektnosti aukce (podobně jako kdysi ubezpečoval redakci České pozice, že losování je naprosto legitimní způsob, jak snížit administrativu zadávacího řízení).

Rozhodnutí je již pravomocné, žádný z účastníků správního řízení rozklad k předsedovi ÚOHS nepodal.

close

Přihlaste se k odběru článků. Jednou za čas pošleme výběr těch nejzajímavějších.

sdílejte článek
nv-author-image

Víťa Kukáková

Připojila se k INDOC v roce 2011. Předtím tři roky kontrolovala počínání zadavatelů a zpracovávala rozhodnutí na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. To ji předurčilo, aby se věnovala především správním řízením, která vedeme za naše klienty poškozené při zadávání zakázek. Víťa také pečuje o naše odborné znalosti. Průběžně analyzuje rozhodnutí ÚOHS a související judikaturu, a tak jsme stále v obraze, pokud jde o aktuální interpretaci práva veřejných zakázek. Vystudovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně.