Přeskočit na obsah

Konec netransparentních elektronických aukcí?

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vyhověl našemu návrhu a zrušil elektronickou aukci ve veřejné zakázce Pevná telefonie Plzně a jeho organizací. Tu pro město organizovala společnost Gordion.

Konkrétně šlo o to, že uchazečům nebyla v průběhu aukce zobrazována aktuálně nejnižší celková cena, ale pouze nejnižší jednotkové ceny. Uchazeči tak nemohli předjímat, zda a při jakém snížení těchto dílčích cen se jejich nabídka umístí na prvním místě. V průběhu elektronické aukce docházelo opakovaně k situaci, kdy byla jako nejvýhodnější hodnocena nabídková cena uchazeče, který v daný okamžik nenabízel současně i nejnižší jednotkové ceny. V podstatě tak nebylo možné ovlivnit pořadí své nabídky.

Úřad se ztotožnil s námitkami našeho klienta a rozhodl, že postup zadavatele byl netransparentní a jako takový v rozporu se zákonem o veřejných zakázkách. V rozhodnutí konstatoval mimo jiné následující:

Je  povinností  zadavatele  stanovit  takové  podmínky  prodloužení  aukčního  kola,  aby  byli účastníci,  s ohledem  na  informace,  které  mají  v průběhu  elektronické  aukce k dispozici, schopni prodloužení aukčního kola ovlivnit. V šetřeném případě tomu tak nebylo a zadavatel tedy tím, že ve výzvě k účasti v elektronické aukci a následně v průběhu elektronické aukce neposkytl informaci o tom, že účastníci budou informováni o aktuální nejvýhodnější nabídce, postupoval v rozporu s ust. § 6 odst. 1 zákona.

Rozhodnutí S608/2012 GTS ca SITMP

Dlužno podotknout, že před uplatněním stížnosti jsme měli snahu vysvětlit vše zadavateli, aby mohl chybu napravit sám a vyhnul se nepříjemnému zdržení u antimonopolního úřadu. Moc nás neposlouchal a uvěřil Pavlovi Robkovi, který jej zuby nehty přesvědčoval o korektnosti aukce (podobně jako kdysi ubezpečoval redakci České pozice, že losování je naprosto legitimní způsob, jak snížit administrativu zadávacího řízení).

Rozhodnutí je již pravomocné, žádný z účastníků správního řízení rozklad k předsedovi ÚOHS nepodal.

Přihlaste se k odběru článků. Jednou za čas pošleme výběr těch nejzajímavějších.

sdílejte článek
nv-author-image

Víťa Kukáková

Připojila se k INDOC v roce 2011. Předtím tři roky kontrolovala počínání zadavatelů na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. To ji předurčilo, aby se věnovala především správním řízením, která vedeme za naše klienty poškozené při zadávání zakázek. Víťa také pečuje o naše odborné znalosti. Průběžně analyzuje rozhodnutí ÚOHS a související judikaturu, a tak jsme stále v obraze, pokud jde o aktuální interpretaci práva veřejných zakázek. Vystudovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně.