Přeskočit na obsah

Kdo jsou členové rozkladových komisí ÚOHS a proč je jejich fungování krajně netransparentní?

Štítky:

Na rozhodování předsedy úřadu se zásadním způsobem podílí rozkladové komise, které jsou jeho poradním orgánem. Pro oblast veřejných zakázek má ÚOHS hned tři, dvě v Brně a jednu v Praze. Zjistit jejich složení však není jednoduché, jejich členy jmenuje předseda pouze dle vlastního uvážení. Mělo by se jednat zejména o odborníky, kteří nejsou zaměstnanci úřadu. Vzhledem k tomu, že soutěžní úřad žádná jména na svých stránkách dobrovolně nezveřejňuje, nezbývá, než jej pravidelně žádat podle zákona o svobodném přístupu k informacím. 

Ani v konkrétních správních řízeních totiž neexistuje možnost, jak se dozvědět, kdo z členů rozkladové komise se účastnil jednání o věci. Zda a jakým způsobem tedy ovlivnil rozhodnutí předsedy úřadu. Zjistit nelze ani to, kdo ohlásil střet zájmů a zdržel se z tohoto důvodu hlasování.Účastník řízení se tak nemá šanci dozvědět, kdo se podílel na rozhodnutí jeho případu. Nedozví se to však nejen předem, ale ani následně, a to ani tehdy, pokud o tuto informaci výslovně požádá. Na všechny údaje tohoto druhu je uvaleno embargo. A navíc vám soutěžní úřad znemožní nahlédnout do příslušných částí spisu, kde jsou tyto informace zaznamenány.

Zvláště u úřadu, který má jít ostatním příkladem, je taková míra netransparentnosti překvapující. Nejde přitom o nic nevýznamného. Mezi členy rozkladových komisí najdeme advokáty, kteří jsou ve veřejných zakázkách velmi aktivní. Jde například o Mgr. Lenku Knopovou, advokátku kanceláře Pokorný, Wagner & spol., JUDr. Viléma Podešvu, partnera advokátní kanceláře ROWAN LEGAL, JUDr. Petru Buzkovou, advokátku kanceláře Vyroubal Krajhanzl Školout, Mgr. Pavlínu Bánovou (dříve Trhalovou), advokátku kanceláře Jansta, Kostka apod. Tito lidé, případně jejich kolegové ze společných advokátních kanceláří, často zastupují zadavatele veřejných zakázek, ale i dodavatele, kteří se o ně ucházejí. Mnozí z nich jsou tak sice odborníci v oboru, ale ve vztahu k některým konkrétním případům lze s úspěchem pochybovat o jejich nezávislosti a nepodjatosti. Výjimečné totiž nejsou ani případy, kdy své klienty zastupují právě před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, kde souběžně zasedají v rozkladové komisi.

Je samozřejmě žádoucí, aby členy rozkladových komisí byli odborníci na veřejné zakázky, kteří se s touto problematikou denně setkávají. Účasti advokátů se nelze zcela vyhnout. Není však možné pomíjet ani zájem účastníků správního řízení, kteří chtějí  být informování, kdo mohl rozhodnutí „jejich“ kauzy ovlivnit. To, že se skutečně jedná o problém, který by měl být do budoucna řešen, dokládají i námitky podjatosti, které bývají ze strany účastníků správního řízení uplatňovány. Odkázat lze např. S379/2012, R255/2012 či S212/2009.

Současná místopředsedkyně úřadu JUDr. Eva Kubišová v souvislosti s uvedeným sdělila mimo jiné následující:

Pokud vznikne i sebemenší pochybnost o možné podjatosti některého z členů rozkladových komisí, není tento vůbec na jednání rozkladové komise zván a jednání se neúčastní. Evidence o nepřizvaných členech se nevede, tuto skutečnost je možné vysledovat například z protokolů o hlasování, které jsou ovšem zapečetěny a nejsou přístupné k nahlédnutí ani účastníkům řízení.

Protože máme za to, že účastníci správního řízení by měli vědět, kdo se podílí na konečném rozhodování soutěžního úřadu (ačkoliv oficiálně předkládá rozkladová komise předsedovi pouze nezávazný návrh), připojujeme níže aktuální seznam všech členů rozkladových komisí, kteří se zabývají problematikou veřejných zakázek.

Rozkladová komise pro oblast dohledu nad zadáváním veřejných zakázek I v Brně

 • Mgr. Pavel Král (předseda) – zamětnanec ÚOHS, ředitel Odboru druhostupňového rozhodování II
 • doc. Ing. Jiří Blažek, CSc. – vysokoškolský pedagog
 • prof. JUDr. Karel Marek, CSc. – vysokoškolský pedagog (Právnická fakulta MU)
 • Mgr. Lenka Knopová – advokátka, Advokátní kancelář Pokorný, Wagner & spol., členka dozorčí rady Nadace Martina a Lenky Romanových pro PORG
 • doc. JUDr. Ludmila Lochmanová, Ph.D. – vysokoškolská pedagožka (Právnická fakulta UPOL), zastupitelka města Olomouce (členka kontrolního výboru), členka TOP O9
 • Mgr. Petra Rafajová – zaměstnankyně České pošty, s.p.
 • Mgr. Jakub Kawulok – místostarosta obce Hrádek (Frýdek – Místek), člen ČSSD
 • JUDr. Jaroslav Tesák, Ph.D. – samostatný advokát, bývalý soudce Krajského soudu v Brně, zastupitel obce Kobylí
 • JUDr. Petr Gajdušek, LL.M. – zaměstatnanec ÚOHS, ředitel Sekce předsedy úřadu
 • Mgr. Jan Vojtíšek

Rozkladová komise pro oblast dohledu nad zadáváním veřejných zakázek II v Brně

 • Mgr. Pavel Král (předseda) – zamětnanec ÚOHS, ředitel odboru druhostupňového rozhodování II
 • doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D. – vysokoškolská pedagožka (Právnická fakulta MU)
 • JUDr. Petr Kolman, Ph.D. – vysokoškolský pedagog (Právnická fakulta MU)
 • JUDr. Petr Fiala – advokát, advokátní kancelář Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o.
 • JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D. – advokát, zakládající člen advokátní kanceláře Erhartová, Vítek
 • JUDr. Vilém Podešva, LL.M. – advokát, partner advokátní kanceláře ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.
 • Mgr. Aleš Musil
 • Mgr. Pavel Drábek
 • Mgr. Ing. Jiří Nováček, LL.M.

Rozkladová komise pro oblast dohledu nad zadáváním veřejných zakázek v Praze

 • Mgr. Pavel Král (předseda) – zamětnanec ÚOHS, ředitel odboru druhostupňového rozhodování II
 • JUDr. Petr Běhan- samostatný advokát
 • JUDr. Petra Buzková – advokátka, společnice advokátní kanceláře Vyroubal Krajhanzl Školout, advokátní kancelář, s.r.o.
 • Mgr. Jan Sixta – náměstek ministra pro veřejné investování a legislativu, Ministerstvo pro místní rozvoj
 • Mgr. Pavlína Bánová – advokátka, Advokátní kancelář Jansta, Kostka spol. s r.o.
 • doc. JUDr. Vladimír Vopálka, CSc. – vysokoškolský pedagog (Právnická fakulta UK), člen Legislativní rady vlády
 • Mgr. Josef Valter – advokátní koncipient, advokátní kancelář JUDr. Lubomír Procházka
 • Mgr. Kateřina Boháčová – samostatná advokátka
 • JUDr. Bohumír Štědroň, LL.M, Ph.D. – samostatný advokát, soudní znalec
 • JUDr. Tomáš Nevečeral – advokát, společník advokátní kanceláře Janstová, Smetana a Nevečeřal
 • JUDr. Josef Vedral, Ph.D. – vysokoškolský pedagog (Právnická fakulta UK), člen Legislativní rady vlády
 • JUDr. Petr Gajdušek, LL.M. – zaměstatnanec ÚOHS, ředitel Sekce předsedy úřadu

Přihlaste se k odběru článků. Jednou za čas pošleme výběr těch nejzajímavějších.

sdílejte článek
Víťa Kukáková

Víťa Kukáková

Připojila se k INDOC v roce 2011. Předtím tři roky kontrolovala počínání zadavatelů na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. To ji předurčilo, aby se věnovala především správním řízením, která vedeme za naše klienty poškozené při zadávání zakázek. Víťa také pečuje o naše odborné znalosti. Průběžně analyzuje rozhodnutí ÚOHS a související judikaturu, a tak jsme stále v obraze, pokud jde o aktuální interpretaci práva veřejných zakázek. Vystudovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně.