Přeskočit na obsah

ÚOHS zakázal uzavření smlouvy na českobudějovické letiště

Ve čtvrtek 27. dubna vydal antimonopolní úřad předběžné opatření, kterým zakázal uzavřít smlouvu na rozsáhlou modernizaci letiště v Českých Budějovicích. Vyhověl tak návrhu, který jsme podali jménem společnosti HOCHTIEF CZ. Náš klient nabídl v jednokriteriální soutěži nejnižší cenu. Místo očekávaného oznámení o přidělení zakázky však dorazilo rozhodnutí o vyloučení ze soutěže. A důvod? Údajné nesplnění kvalifikace, kterou ovšem zadavatel posoudil již o rok dříve jako zcela vyhovující!

Na první pohled možná trochu nepřehledné, proto pár slov na vysvětlenou. Jihočeský kraj zadával čtyřsetmiliónovou zakázku, zahrnující mimo jiné výstavbu komunikací a terminálu, rekonstrukci a rozšíření odbavovací plochy a pojezdové dráhy, osvětlení, radionavigační, radiokomunikační a světelné vybavení v tzv. užším řízení. Firmy se tedy musely nejprve přihlásit a prokázat, že jsou pro plnění zakázky dostatečně kvalifikované, a pak teprve mohly podat nabídku. Posouzení kvalifikace proběhlo v únoru 2016, přičemž HOCHTIEF úspěšně prošel hned napoprvé. Všichni ostatní zájemci o zakázku byli zadavatelem žádáni o vysvětlení nebo doplnění kvalifikace, většina z nich dokonce několikrát. Nakonec zadavatel vyzval k podání nabídky celkem 7 firem.

HOCHTIEF nabídl realizaci zakázky za 408 mil. Kč, což byla nejnižší cena v soutěži. Protože nabídky měly být hodnoceny jen podle ceny, očekával tak logicky oznámení o vítězství. Místo toho přišlo vyloučení ze soutěže – světe, div se – kvůli nesplnění kvalifikace. Zadavatel údajně  dodatečně (přesněji řečeno asi rok po původním posouzení) zjistil, že HOCHTIEF kvalifikaci nesplňuje. Aniž by dal našemu klientovi jakoukoli možnost reagovat na nová zjištění a prokázat, že kvalifikaci vždy splňoval a nadále splňuje, rovnou jej ze soutěže vyloučil. Současně vybral jako nejvhodnější společnou nabídku firem GEOSAN GROUP a HABAU CZ s cenou 418 mil. Kč. Podali jsme proti vyloučení námitky, kterým Jihočeský kraj nevyhověl. Proto jsme se obrátili se stížností na ÚOHS, který zakázal uzavření smlouvy a uvedl:

Úřad po předběžném posouzení dokumentace o veřejné zakázce získal pochybnosti o souladu úkonů a postupů učiněných zadavatelem v zadávacím řízení se zákonem, a to zejména zda zadavatel při vyloučení navrhovatele z další účasti v zadávacím řízení postupoval v souladu se zákonem, jelikož z „Protokolu o posouzení kvalifikace“ ze dne 22.2.2016 vyplývá, že navrhovatel prokázal splnění kvalifikace, přičemž z uvedeného protokolu současně plyne, že ve vztahu k ostatním zájemcům o veřejnou zakázku, vyjma navrhovatele, zadavatel uplatnil postup podle § 59 odst. 4 zákona, avšak následně byl navrhovatel z účasti v zadávacím řízení zadavatelem vyloučen bez dalšího, a zda se tedy zadavatel tímto postupem nedopustil porušení zásady rovného zacházení uvedené v § 6 odst. 1 zákona.

ÚOHS nyní celý případ důkladně prošetří, a pokud se podezření z nerovného zacházení potvrdí, nařídí zadavateli, aby svůj postup napravil.

Přihlaste se k odběru článků. Jednou za čas pošleme výběr těch nejzajímavějších.

sdílejte článek
Martin Kovařík

Martin Kovařík

Partnerem INDOC od roku 2002, ve veřejných zakázkách od roku 1997. Praxi zahájil ve státní správě, kde přezkoumával postupy zadavatelů veřejných zakázek. Také díky tomu se specializuje především na zadávací proces a obranu proti nepravostem ze strany zadavatelů. Krok za krokem provádí klienty úskalími jednotlivých tendrů tak, aby jejich nabídky měly co největší šanci na úspěch. Jeho doménou je argumentace, zejména tam, kde je nutné obhájit pozici klienta v zadávacím řízení. Absolvoval Stavební fakultu ČVUT v Praze.