Přeskočit na obsah

Policie sdělila znalci Smejkalovi obvinění z trestného činu křivé výpovědi a nepravdivého znaleckého posudku

Útvar odhalování korupce a finanční kriminality po takřka ročním prošetřování zahájil trestní stíhání znalce Vladimíra Smejkala. Spolu s ním je stíhán jeden bývalý úředník Ministerstva práce a sociálních věcí. Protiprávní jednání, které je jim policejním orgánem kladeno za vinu, souvisí s veřejnou zakázkou vyhlášenou ministerstvem v roce 2012, jejímž cílem byla úspora ve výdajích na sociální dávky zlepšením adresnosti a účelovosti jejich vyplácení. Na tuto kauzu upozornil INDOC a úspěšně ji dovedl k účinnému rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Zabránil tak možné škodě 1 mld. Kč, která by vznikla uzavřením kontraktu bez výběrového řízení s českou pobočkou firmy IBM.

Boj s neférovou prací soudních znalců a různých odborných poradců (nezřídka působících na půdě renomovaných zahraničních konzultačních a auditorských společností), považujeme ve Sdružení INDOC za důležitou součást našich aktivit, směřujících k očištění českých veřejných zakázek. Bohužel to není jednoduché. Tito lidé si dodnes mohli dovolit takřka cokoliv. Drtivá většina přihlížejících (ať již úředníků, odborné veřejnosti či dodavatelských firem, na jejichž bedra spáchaná zlovůle dopadne) se nezmohla na jakoukoli kritiku, o aktivním odporu ani nemluvě. Svorně se bojíme a svou slabost si omlouváme pohádkou o tom, jaké mají takoví „odborníci“ politické a jiné konexe a moc škodit, které by se mohla obrátit proti nám. Koneckonců Sdružení INDOC žaloval (neúspěšně) znalec Smejkal u soudu jenom pár týdnů poté, co jsme trestní oznámení podali a nechal se u toho zastupovat JUDr. Tomášem Sokolem.

Přitom jeho posudek byl od samého počátku koncipován jako účelový s jediným cílem: podpořit postup zadavatele veřejné zakázky, který se předem bez výběrového řízení rozhodl pro firmu IBM. Vykazoval řadu vad a nedostatků, jeho závěry byly neobjektivní a nevěrohodné. Posudek vycházel z nedostatečných podkladů, nekvalitního průzkumu trhu a z nesprávné interpretace prokazatelných skutečností. Byl z něj patrný tendenční přístup znalce, který se snažil vzbudit dojem, že řešení IBM je technicky unikátní, a tedy jediné možné. Znalec se při zpracování posudku naopak záměrně vyhnul klíčové otázce, jaká další řešení ostatních dodavatelů, vyhovují požadavkům zadavatele. Místo toho se bezvýhradně zaměřil na jediné řešení společnosti IBM. V jeho případě provedl podrobné posouzení a srovnání se specifikací zadavatele, v případě ostatních dodavatelů pracoval pouze s rámcovými informacemi z veřejně dostupných zdrojů (jinými slovy letmo nahlédl na jejich webové stránky).

Oznámení o podezření ze spáchání trestného činu, kterým jsme prošetření činnosti Vladimíra Smejkala iniciovali si můžete prohlédnout zde:

INDOC TO Vladimír Smejkal (kauza MPSV kontrola dávek)
INDOC TO Vladimír Smejkal (kauza MPSV kontrola dávek) doplnění po rozhodnutí ÚOHS

Trestní stíhání soudního znalce bylo zahájeno pro

  • zločin křivé výpovědi a nepravdivého znaleckého posudku podle § 346 odst. 1, odst. 3 písm. a) trestního zákoníku,
  • zločin porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže podle § 248 odst. 2 alinea 2, odst. 4 písm. a, b) trestního zákoníku,
  • zločin porušení povinnosti při správě cizího majetku podle § 220 odst. 1, odst. 3 trestního zákoníku
  • a pro zločin zneužití pravomoci úřední osoby podle § 329 odst. 1 písm. a), odst. 3 písm. a, b) trestního zákoníku,

všechny ukončené ve stadiu pokusu podle § 21 odst. 1 trestního zákoníku a s výjimkou prvního uvedeného spáchané ve formě účastenství podle § 24 odst. 1 písm. c) trestního zákoníku (tedy ve formě pomoci).

V případě, že by nedošlo ke zrušení zadávacího řízení rozhodnutím Úřadu na ochranu hospodářské soutěže před podpisem smlouvy, mohla podle Mgr. Zdeňka Matuly z Vrchního státního zastupitelství v Praze, vzniknout České republice škoda ve výši 1 mld. Kč.

Zdroje:

Tisková zpráva Vrchního státního zastupitelství v Praze ze dne 15.11.2013
Znalecký posudek profesora Smejkala (zakázka MPSV pro IBM)

Přihlaste se k odběru článků. Jednou za čas pošleme výběr těch nejzajímavějších.

sdílejte článek
nv-author-image

Tomáš Pfeffer

Působí v týmu INDOC od roku 2002 jako zakládající partner. Problematice veřejných zakázek se věnuje od začátku působnosti prvního českého zákona o veřejných zakázkách. Na starosti má především taktiku, argumentaci a strategii postupu v jednotlivých kauzách našich klientů. Rovněž vyniká v nekonvenčním myšlení, nazývání věcí pravými jmény a setrvalém odporu vůči zaběhnutým nepořádkům. Klienti s ním často řeší svůj přístup na trh veřejných zakázek a byznys development jednotlivých obchodních příležitostí.