Přeskočit na obsah

Ministerstvo spravedlnosti si s posudky Vladimíra Smejkala neví rady

Štítky:

K podezření, že znalec Vladimír Smejkal nezpracovává znalecké posudky v souladu se zákonem o znalcích a tlumočnících, dospěla také společnost STUDENT AGENCY. Obrátila se proto s podnětem na ministerstvo spravedlnosti, konkrétně na odbor státního dohledu, oddělení soudních znalců, tlumočníků a znaleckých ústavů, které vede Mgr. Ladislav Ullrich. Ve svém podání upozorňovala hned na několik sporných posudků.

Ačkoliv byl podnět ministerstvu doručen již na začátku listopadu 2012 a STUDENT AGENCY k němu přiložila dokumenty, které její podezření jednoznačně potvrzují, ministerstvo spravedlnosti nedokázalo dosud celou věc uzavřít. Jediným konkétním výstupem je dopis z března letošního roku, ve kterém nám sdělují, že znalci bylo oznámeno zahájení řízení o přestupku při zpracování posudku týkajícícho se postupu ministerstva vnitra a ministerstva práce při uzavírání smluvních vztahů se společností Fujitsu Technology Solutions s.r.o. Ve věci dalších pochybných posudků ministerstvo sdělilo, že není s ohledem na stávající právní úpravu možné správní řízení zahájit, nicméně se danou věcí však bude i nadále zabývat, a to za účelem zvážení upozornění daného znalce na případně zjištěné nedostatky.

K žádosti podatele ministerstvo v srpnu 2013 odpovědělo, že ve věci stále probíhá šetření. Stejně tak v dopise z října letošního roku ministerstvo znovu uvádí, že si dosud opatřuje podklady pro vydání rozhodnutí.

Shrnuto a podtrženo, přes veškerou snahu podatele, písemné i telefonické urgence (včetně podání žádosti o uplatnění opatření proti nečinnosti u předchozího ministra spravedlnosti Pavla Blažka), konkrétní výsledek šetření dosud neexistuje. Nelze se tak ubránit dojmu, že ministerstvo hledá spíše cestu, jak znalce od podezření ze spáchání přestupku očistit. Tento měsíc se tedy STUDENT AGENCY obrátila s dopisem také na současnou ministryni Marii Benešovou, která v médiích přiznala, že je nutné provést zásadní změny v systému soudních znalců. Odpovědí bylo však pouze strohé sdělení ředitelky odboru státního dohledu Mgr. Přenosilové, že účastíkem správního řízení je pouze znalec a ministerstvo nebude tedy na žádost podatele nijak reagovat.

Přihlaste se k odběru článků. Jednou za čas pošleme výběr těch nejzajímavějších.

sdílejte článek
Víťa Kukáková

Víťa Kukáková

Připojila se k INDOC v roce 2011. Předtím tři roky kontrolovala počínání zadavatelů na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. To ji předurčilo, aby se věnovala především správním řízením, která vedeme za naše klienty poškozené při zadávání zakázek. Víťa také pečuje o naše odborné znalosti. Průběžně analyzuje rozhodnutí ÚOHS a související judikaturu, a tak jsme stále v obraze, pokud jde o aktuální interpretaci práva veřejných zakázek. Vystudovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně.