Přeskočit na obsah

Úřad se rozkládá pod banálním dotazem na DPH u kaucí

Štítky:

Místopředseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Hynek Brom ukázkově skóroval do vlastní brány úřadu. Stačilo k tomu, aby dostal úkol odpovědět na dotaz INDOC ohledně zahrnutí DPH do kaucí, jež společně se svými stížnostmi povinně skládají uchazeči o veřejné zakázky. Na poměrně jednoduchou, avšak pro běh správních řízení zásadní, otázku neodpověděl a ještě se zamotal do paragrafů, lží a manipulace s webem úřadu. Tohle jsou přesně momenty, kdy úřad ztrácí důvěru odborné i laické veřejnosti. Proč by měl proboha dělat kovbojku z toho, zda se má kauce vypočítávat z ceny bez DPH nebo s DPH? Z jakého důvodu se na to vůbec ptáme a jak vypadala odpověď úřadu si můžete přečíst v dnešním článku.

Počítá se kauce z ceny včetně DPH či nikoliv?

V problematice zběhlí čtenáři si nyní klepají na čelo a hlavou jim běží pochybnost – co to ten INDOC zase vymýšlí, vždyť kauce se vždy počítaly z nabídkové ceny bez DPH. Ano, dobře to víme a naši klienti jich v takové podobě složili mnoho. Jenže s technickou novelou zákona o veřejných zakázkách se u kaucí ledacos změnilo a také ÚOHS zveřejnil na svém webu novou verzi pokynů k jejich skládání, kde se o výpočtu bez DPH již nehovoří. Podívali jsme se na to do zákona trochu hlouběji a vyšlo nám následující:

  1. V relevantním ustanovení o kauci nikdy nebylo explicitně vyjádřeno, zda se má kauce počítat z nabídkové ceny bez DPH či s DPH.
  2. Zákon v žádném svém ustanovení neobsahuje definici pojmu „nabídková cena“ a už vůbec ne takovou, že by šlo o cenu bez DPH.
  3. O DPH se v ZVZ velmi intenzivně mluví pouze v souvislosti s předpokládanou hodnotou a hodnocením nabídek. Nikde jinde.

V praxi přesto fungoval zažitý úzus, zřejmě dovozený analogicky, že se kauce počítá z nabídkové ceny bez DPH. Úřad tímto způsobem sám kauce v případě potřeby doměřoval a tuto informaci v minulosti výslovně uváděl také na svých webových stránkách (viz níže). V aktualizované instrukci o skládání kauce byla příslušná část textu bez náhrady vypuštěna, ačkoliv technická novelizace se DPH u kaucí nijak nedotýká – viz https://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/kauce-a-spravni-poplatek.html

Vzhledem k tomu, že aktualizovaná instrukce nově neobsahuje informace o tom, zda budou úřadem dodatečně doměřovány kauce složené v nedostatečné výši, měli jsme za nutné toto vyjasnit. O tom, jak bude úřad přistupovat k výpočtu kaucí po technické novele totiž nejde získat představu ani ze zveřejněných rozhodnutí. Žádné z nich se zatím netýká kauce po poslední novele zákona.

Úřad jasno nevnesl, spíše naopak!

Při vědomí, že s kaucemi nejsou žerty a úředníci rádi využijí jakéhokoliv formálního nedostatku k okamžitému zastavení řízení, jsme se obrátili na ÚOHS s prosbou o kompletní a jednoznačnou instrukci k výpočtu kauce. Zvolili jsme formu žádosti podle zákona o svobodném přístupu k informacím, nechť úřad odpoví do 15 dnů a výsledek naší snahy je viditelný i všem ostatním.

Místo požadované informace jsme obdrželi formální odmítnutí plné právního nihilismu a vyprázdněných byrokratických souvětí. Jako kdyby autor za každou cenu nechtěl požadovanou informaci poskytnout a bylo mu úplně jedno, co si o jeho výstupu kdo pomyslí. Jako kdyby mu zcela unikal obsah a účel dotazu. Jako kdyby měl škodolibou radost z toho, že zadupal do země drzé a nepohodlné (ze svého pohledu) dodavatele, kteří si chtějí stěžovat na cinklé veřejné zakázky a mít u toho jasno v nárocích ÚOHS na počítání kaucí. Za všechny vybíráme dva odstavce, které nejlépe ilustrují tón, ve kterém je odpověď koncipována:

Úřad nemá v režimu zákona o svobodném přístupu k informacím povinnost nové informace vytvářet nebo vyjadřovat názory k určité problematice. Povinnost poskytovat právní výklady v režimu zákona o svobodném přístupu k informacím neexistuje a žadatel se v režimu tohoto zákona nemůže poskytnutí stanoviska domáhat.

K vypracování informace, zda se kauce z nabídkové ceny počítá bez DPH či s DPH nemůže být Úřad nucen na základě své informační povinnosti, neboť taková úprava by byla zcela proti původnímu smyslu tohoto institutu. Pokud má být taková povinnost stanovena, musí tak učinit zvláštní zákon samostatnou úpravou. Žádný zákon Úřadu neukládá povinnost požadovanou informaci vypracovat.

ÚOHS Odpověď k výpočtu kaucí s DPH

Jediný výsledek téhle odpovědi je, že máme kandidáta do Kužílkovy soutěže Otevřeno x Zavřeno. Zda se má nově kauce počítat z ceny s DPH či bez, jsme se bohužel nedozvěděli.

Na webu ÚOHS se informace rovněž změnila.

V závěru odpovědi se dočítáme ještě jednu zajímavost, kterou se autor snaží bojovat za utajení informace ohledně vztahu kaucí a DPH. Doslova Hynek Brom uvádí:

Úřad sděluje, že ve spisové službě ani v žádné jiné interní databázi nedisponuje dokumentem, ve kterém by byly informace o výpočtu kauce bez DPH či s DPH zachyceny. 

Tomuhle vůbec nerozumíme. Buďto pan místopředseda napsal očividnou lež nebo nám něco podstatného uniká. Informace k výpočtu kaucí jsou součástí každého rozhodnutí, jejichž prostřednictvím v minulosti ÚOHS doměřoval kauce navrhovatelům, kteří je složili špatně. Takových usnesení existuje nespočet a nepochybně jsou součástí spisové služby. Jde o rozhodnutí platná a oficiálně vydaná, která doposavad vždy vyžadovala kauci z nabídkové ceny bez DPH.

Kromě toho byla informace o výpočtu kauce bez DPH či s DPH v době podání žádosti rovněž součástí oficiálního webu úřadu, byť pro znění zákona v podobě před technickou novelou. Koneckonců právě to způsobovalo nejistotu uchazečů o veřejné zakázky. Jenže ouha, v průběhu přípravy odpovědi se z webu zmínka o DPH vypařila. Prostě byla bez sebemenšího komentáře vymazána. Proč ÚOHS tak rozkošným způsobem zahlazuje stopy, není jasné. Že se v minulosti kauce počítaly z nabídkové ceny bez DPH je přece všeobecně známá věc, potvrzená stovkami proběhlých správních řízení.

Vymazání zmínky o DPH z instrukcí na webu ÚOHS je tak jediným hmatatelným výsledkem naší snahy. Určitě to ale neznamená, že by se kauce u sporů navazujících na zakázky zadávané před technickou novelou zákona najednou neměly počítat z nabídkové ceny bez DPH. To se jenom ÚOHS vyhýbá konkrétnosti a jednoznačnosti. Možná se někdy v budoucnu dozvíme proč.

Kliknutím na obrázek jej zobrazíte čitelný:

Přihlaste se k odběru článků. Jednou za čas pošleme výběr těch nejzajímavějších.

sdílejte článek
Tomáš Pfeffer

Tomáš Pfeffer

Působí v týmu INDOC od roku 2002 jako zakládající partner. Problematice veřejných zakázek se věnuje od začátku působnosti prvního českého zákona o veřejných zakázkách. Na starosti má především taktiku, argumentaci a strategii postupu v jednotlivých kauzách našich klientů. Rovněž vyniká v nekonvenčním myšlení, nazývání věcí pravými jmény a setrvalém odporu vůči zaběhnutým nepořádkům. Klienti s ním často řeší svůj přístup na trh veřejných zakázek a byznys development jednotlivých obchodních příležitostí.