Přeskočit na obsah

Další selhání antimonopolního úřadu. Bezdůvodně odmítl prošetřovat nezákonný tendr

Již jsme si zvykli, že nám z antimonopolního úřadu chodí lecjaké pitomosti. Koneckonců s tímhle orgánem nemůžete vyhrát. Za věcnou a právní správnost vydávaných rozhodnutí tam necítí žádnou odpovědnost. Tentokrát však jeho úředníci o notný kus prohloubili pomyslné dno, kam až lze v házení klacků pod nohy dodavatelů klesnout. Odmítli se zabývat sporem o nezákonně zrušený tendr, protože ve stížnosti jednoho z nich nespatřovali žádnou újmu. Že měl nejnižší cenu a že nebýt účelového zrušení tendru, byl by zakázku získal, jim nestačilo.

Vše začalo jako typický případ účelového zrušení veřejné zakázky, ve které se zadavatel zuby nehty bránil vyhlásit vítězem dodavatele, jež nejlépe splnil objektivní hodnotící kritéria. Tento nešvar není ničím neobvyklým a stále kraluje v pomyslném žebříčku triků, jak sprovodit ze světa soutěž, kterou nemůže vyhrát preferovaný dodavatel. Po zamítnutí námitek jsme věc eskalovali na půdu antimonopolního úřadu, obdobně jako třikrát předtím, kdy bylo v podobných kauzách rozhodnuto v neprospěch zadavatelů (Středočeské nemocnice, České Budějovice a Czechinvest).

Námitky GTS Czech proti nezákonnému zrušení MČP5
Návrh GTS Czech k ÚOHS proti nezákonnému zrušení MČP5

Za tři měsíce dorazilo rozhodnutí, v němž nám ochránci hospodářské soutěže stroze oznamují, že této kauze nebudou věnovat pozornost. To znamená, že nezákonné zrušení zakázky zůstane bez jakéhokoliv prošetření a nápravy! Kromě citací zákona o veřejných zakázkách tvoří odůvodnění jediný článek, resp. prakticky jediné souvětí. V něm se uvádí:

Vzhledem k tomu, že navrhovatel v námitkách podaných dne 2. 1. 2013 neuvedl újmu, která mu v důsledku domnělého porušení zákona hrozí nebo vznikla, nelze pokládat námitky za řádné, a tudíž navrhovatel není oprávněnou osobou pro podání návrhu.

Rozhodnutí ÚOHS S53/2013

Rozhodnutí neodpovídá skutkovému stavu – ba co hůře, brutálně jej ignoruje! Již v návrhu na zahájení správního řízení jsme uvedli, že je nade všechnu pochybnost jasné (a také to bylo v námitkách uvedeno), že nabídky uchazečů kvůli zrušení zadávacího řízení nebyly hodnoceny, což mělo přímý vliv na (ne)stanovení pořadí nabídek. V námitkách bylo uvedeno, že náš klient má zájem na získání veřejné zakázky, v zadávacím řízení předložil nabídku s nejnižší nabídkovou cenou a splňoval velmi dobře i ostatní dílčí kritéria. Lze proto legitimně očekávat, že by jeho nabídka byla vybrána jako nejvhodnější, k čemuž však s ohledem na neoprávněné zrušení zadávacího řízení nedošlo. Stejně tak jsme konstatovali, že v důsledku vadného postupu zadavatele přišel náš klient o možnost plnit veřejnou zakázku.

Jsme přesvědčeni, že zdravě uvažující člověk musí takto formulovanou újmu chápat zcela zřetelně. Nikoliv tak úřednice Michala Grycová a její nadřízená Eva Kubišová, které rozhodnutí zpracovaly a vydaly! O pohnutkách, které je k tomu vedly, lze jen spekulovat. O postupu svých podřízených bude nyní rozhodovat předseda antimonopolního úřadu Petr Rafaj. Nedávno přitom ve svém rozhodnutí R1/2013 konstatoval, že škoda může být navrhovatelem vymezena obecně.

Újma nemusí být vyčíslena, stačí např. obecné vymezení následku jednání zadavatele vůči navrhovateli.

Přihlaste se k odběru článků. Jednou za čas pošleme výběr těch nejzajímavějších.

sdílejte článek
Tomáš Pfeffer

Tomáš Pfeffer

Působí v týmu INDOC od roku 2002 jako zakládající partner. Problematice veřejných zakázek se věnuje od začátku působnosti prvního českého zákona o veřejných zakázkách. Na starosti má především taktiku, argumentaci a strategii postupu v jednotlivých kauzách našich klientů. Rovněž vyniká v nekonvenčním myšlení, nazývání věcí pravými jmény a setrvalém odporu vůči zaběhnutým nepořádkům. Klienti s ním často řeší svůj přístup na trh veřejných zakázek a byznys development jednotlivých obchodních příležitostí.